plus minus gleich

Sektor loch pokrytych

Komfort dla macior – wygoda dla rolnika

Grupowe utrzymanie loch z przegrodami żywieniowymi w korycie. Zapewnia maciorom ruch, jednocześnie system żywienia symultanicznego „trzyma” maciory przy korycie podczas odpasu ograniczając skutki hierarchii w stadzie.

Utrzymanie w kojcach samoblokujących. Wygodny system w utrzymaniu ściółkowym i bezściółkowym. Pozwala jeść maciorze w spokoju jednocześnie zapewniają ruch w kojcu grupowym.

Utrzymanie w kojcach typu CZ-08/Combi pozwala na izolowanie agresywnych sztuk i blokowanie macior podczas zabiegów weterynaryjnych.

 

 


Email Drukuj PDF